Finanse

Tematyczny serwis internetowy!

System ekonomiczny

Posted by admin on September - 6 - 2018 with Comments Off on System ekonomiczny
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka i typy
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii zajmującej się testem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie działania indywidualnych podmiotów ekonomicznych czy też procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia testuje zjawiska i przebiegi zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi probierzami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Można je określić mianem makrowielkości ekonomicznych. Wśród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych należy wymienić pomiędzy innymi produkcje, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, wywóz towarów czy import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej i występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić czynniki rozstrzygające o poziomach i metamorfozach makrowielkości i objaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu słusznych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nazbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności i uchylania się, kiedy nie są przestrzegane właściwe zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby określamy jako zgromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube